Hillstone A-série je inovovanou generací firewallů na zcela novém výkonném hardwaru. Pokud pro Vás byla cenová politika u starčí E-série či T-série překážkou, u nové A-série již cena v poměru k vybavenosti nebude jistě překážkou. Firewally Hillstone disponují snadnou rozšiřitelností např. v oblasti portů nebo SSD kapacity pro ukládání bezpečnostních analýz a logů.
 
Firewally A-série jsou vhodné do všech typů organizací, jak do těch, kde je potřeba pouze klasický firewall, tak i do těch, kde je třeba funkcionalita nové generace jako anti-spam, anti-virus, URL filtrování a ostatní.
 

Vestavěné Next Generation funkcionality vás ochrání v průběhu celého cyklu útoku. Kromě IP reputační databáze, URL filtrování, IPS, Anti-viru, cloudového Sandboxu a ochrany proti Botnet C&C spojení pro eliminaci DDoS útoků, nově poskytují firewally A-série také anti-spam na blokaci nevyžádané pošty. Pro kvalitní prioritizaci provozu nabízí QoS (Quality of services). Díky velkému počtu portů od verze A3000 lze NG firewall využít také jako plnohodnotný switch.
 
Jedna z funkcionalit NG firewallu je Smart Policy Operation pro politiky provozu. Díky ní je možné automaticky přiřazovat a měnit jednotlivé politiky pro celé skupiny uživatelů. Při prvním nasazení pomůže zmapovat provoz praktický Policy assitant, z jehož agregovaného výpisu si můžete vybrat záznamy, které využijete při automatickém vytváření politik. Funkce Policy Redundancy Check pak zajstí odhalení opakujících se politik. Záznam formou hit count je zobrazen na časové ose a díky informacím kdy, v jaký čas a jaký provoz procházel firewallem lze nastavit jednotlivé politiky více sofistikovaněji.  Pokud se uživatelé ověřují z Radius serveru, je možné firewallu zaslat informaci o tom, kdy uživatel má a nemá přístup k internetu a tím změnit nastavení politik pro jednotlivé uživatele. Ze síťové funkcionality nabízí firewally dynamické směrování (BGP, OSFP, RIP), zabudovaný DHCP, NTP, DNS a DNS proxy server. 
 
 
Pro více informací nás kontaktujte:
 
Pavel Kabelka
Obchodní & produktový manažer
tel.: +420 548 210 406 kl. 260
mob.: +420 736 625 760
e-mail: kabelka@proficomms.cz