Certifikace ISO 9001

Společnost PROFIcomms s.r.o je od roku 2002 držitelem certifikátu kvality č. 02 0044 SJ  podle ISO norem
ČSN EN ISO 9001 na základě auditu společnosti EURO CERT CZ, a.s., Zlín. Na základě úspěšného auditu
proběhla začátkem roku 2020 recertifikace s platností do roku 2021.

Autorizovaný distributor ADVA

Společnost PROFIcomms s.r.o. je certifikovaný servisní partner PEP (Partner Ecosphere Program) Select. Naši pracovníci obdrželi také oficiální certifikaci firmy ADVA, která pokrývá tyto oblasti: funkcionalitu, instalace, operace, řešení problému, software a management. 

Autorizovaný distributor ComNet

Společnost PROFIcomms s.r.o. je autorizovaným distributorem produktů ComNet / Vanderbilt. Pro rok 2021 získala status Gold Integration Partner.

Certifikát environmentálního vyúčtování 2016

Společnost PROFIcomms s.r.o díky zpětnému odběru použitých elektrospotřebičů uspořila v roce 2016:
146,96 MWh elektřiny, 10 374,50 litrů ropy, 562,51 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 27,14 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 116,46 tun.

Top Rating Certificate 2013

Společnost PROFIcomms s.r.o získala v březnu 2013 od mezinárodní ratingové společnosti Dun & Bradstreet
nejvyšší hodnocení Top Rating Certificate, který osvědčuje stabilitu a spolehlivost služeb firmy PROFIcomms s.r.o.

Certifikace Microsens

Naši pracovníci byli certifikováni a proškoleni v centrále firmy Microsens na technologie optického transportu,
průmyslového Ethernetu a FTTO.

Autorizovaný distributor Edge-Core

Společnost PROFIcomms s.r.o. je autorizovaným distributorem produktů a služeb Edge-Core.

Autorizovaný distributor Messoa

Společnost PROFIcomms s.r.o. je autorizovaným distributorem produktů a služeb Messoa.

Certifikace Brocade Ethernet Fabric Professional

Technické oddělení společnosti PROFIcomms je od března 2014 jako jediné v České republice certifikováno
pro konfiguraci, instalaci a servis technologií Ethernet Fabric firmy Brocade!

Certifikace Brocade Certified Network Engineer

Certifikace pracovníků technického oddělení společnosti PROFIcomms na konfiguraci, instalaci a servisL2/L3
switchů a routerů firmy Brocade!

Certifikace Brocade Certified Network Professional

Pokročilá certifikace pracovníků technického oddělení společnosti PROFIcomms na konfiguraci, instalaci a servis
L2/L3 switchů a routerů firmy Brocade pro náročné aplikace!