Technické oddělení společnosti PROFIcomms s.r.o. je připraveno poskytovat partnerům technickou podporu na nejvyšší možné úrovni. Techničtí specialisté firmy jsou proškoleni a certifikováni přímo od výrobců, jejichž technologie společnost PROFIcomms s.r.o. nabízí svým partnerům. S našimi zákazníky konzultují technické parametry, optimální nastavení a konfigurace jednotek, případné nestandardní nebo problematické chování jednotek i celých sítí a systémů. Ve firemní laboratoři testují jednotlivé prvky a modelují funkcionalitu jednotek i v komplexním měřítku.

Technické oddělení je vybaveno jak testovacími a měřícími přístroji tak i veškerými produkty, které společnost PROFIcomms s.r.o. nabízí zákazníkům.  Další možnosti technické podpory a poskytovaných technických služeb jsou popsány ve článku Služby.