Od běžných prodejců se odlišujeme nejen širokou nabídkou produktů, ale také poskytováním služeb aplikační, technické i provozně servisní podpory. Dodání požadovaného zboží není posledním článkem ve spolupráci se zákazníkem. Tým certifikovaných specialistů je připraven asistovat obchodním partnerům na všech úrovních přípravy, řešení a realizace projektu.

 

 

Mezi standardně nabízené služby zákazníkům patří:

 

 • Prodloužení záruční doby - na produkty nebo na dodávku systému v rámci projektů.
   
 • Držení servisní sady kritických produktů - závazek odběrateli, že budeme mít skladem požadované množství vyspecifikovaných produktů tak, aby mohly být kdykoliv použity pro případnou výměnu vadného produktu u zákazníka.
   
 • Try & Buy - nabídka k odzkoušení produktu při vlastním nákupu pro účely ověření hardwarové kompatibility a funkčnosti dodávané technologie s již nainstalovanou. V případě, že zařízení není kompatibilní, je možno jej do 30 dnů vrátit.
   
 • Zápůjčky - rozšířená verze služby Try & Buy. Jedná se o dodávku systému pro účely seznámení zákazníka s aplikovanou technologií.
   
 • Diagnostika - provedení jednorázové analýzy a monitoringu provozu v síti zákazníka popř. v individuálních segmentech či linkách sítě.
   
 • Testování a zahoření technologie - odborné sestavení systému a jeho zahoření v testovací laboratoři dodavatele. 
   
 • Asistence při instalaci - dodavatel nabízí asistenci při sestavování dodávaného systému a prvotní konfiguraci v lokaci u koncového zákazníka.
   
 • Vzdálená správa, údržba a monitorování systému - pravidelný monitoring statistik provozu, sledování úzkých profilů v síti, rekonfigurace aktivních prvků atd.
   
 • Asistence při servisních zásazích - technická pomoc při lokalizaci problémů nebo závad u komunikačních systémů, v nichž pracují zařízení od dodavatele.
   
 • Update firmware aktivních prvků - zasílání nejnovějších firmware elektronickou poštou pro vybrané produkty.
   
 • Speciální platební podmínky, leasing - možnost nestandardních finančních podmínek, nákup a financování technologií formou leasingu.
   
 • Certifikační školení - dle zaměření provádíme školení
   
 •       produktové, projektantské (design)
   
 •       technické a administrátorské
   
 • Školení obsluhy - obsahuje školení personálu, který bude vykonávat obslužné činnosti na zařízení dodávané dodavatelem.
   
 • First help asistence - připravenost techniků řešit problémy se zakoupenými technologiemi ihned po telefonu.