Společnost PROFIcomms s.r.o. je rovněž již od roku 2002 dlouhodobým držitelem certifikátu kvality podle ISO norem ČSN EN ISO 9001. Poslední úspěšná recertifikace proběhla v roce 2021 a platnost certifikátu tak byla prodloužena až do roku 2024.