Naším obchodním modelem je B-to-B prodej a součástí tohoto modelu je i projektová podpora a projektová ochrana. Díky našim přímým vztahům s výrobci jsme schopni ochránit projekty a naše partnery před tlakem konkurenčních firem a zajistit jim v plánovaných a realizovaných projektech zajímavou úroveň marží. Organizujeme školení pro projektanty a projekční firmy, pro které zpracováváme podklady pro projekční činnost, navrhujeme technická řešení a garantujeme správnost a funkčnost navrženého řešení. Projektantům nabízíme spolupráci na základě provizní smlouvy, která definuje podmínky zajímavých benefitů pro úspěšně realizované projekty.


Projektantům a projekčním firmám nabízíme :
 

  • Aktivně pomůžeme s návrhem celého projektu
  • Na základě konzultace s Vámi
  •      vyspecifikujeme požadavky a možnosti projektu
  •      nabídneme vzorové texty
  •  v případě potřeby projekt upravíme
  • Podílíme se na tvorbě projektové dokumentace
  • Provizní program ze zrealizovaných projektů
  • Pomůžeme Vám při obhajobě navrženého řešení